Můžete si koupit

Inge Kosková. Kresby

Přejít do e-shopu

Inge Kosková | Kresby

Muzeum moderního umění Olomouc | Salon, Kabinet

21. 3. – 22. 7. 2018

             Inge Kosková

Olomoucká malířka, kreslířka a pedagožka se narodila 31. ledna 1940 v Brně. Ve své kreslířské tvorbě začínala velkorysými mnohovýznamovými figurálními kompozicemi. Lidské figury ji zajímaly jak v interakci (zápasníci, tanečníci, ukládání do hrobu), tak v jejich statické sošnosti – postavy zastavené v čase. Figurální kresby získaly časem podobu stromů z lidských rukou a krajin z lidských těl. Od poloviny 80. let se propracovala k esenciálnímu tématu své tvorby, jímž je příroda a prožitek přírody. Zcela opustila zobrazení nápodobou a soustředila se na autentické zachycení niterného prožitku. 

Krajina, stromy, portréty přátel, lidské tělo ale i hudba nebo mantry, to jsou časté náměty tvorby přední české kreslířky – Inge Koskové. Ve svých dílech reflektuje především duchovní rozměr svých námětů. Odráží se v nich často její záliba v józe nebo hudbě. Průřez její životní tvorbou ukáže od 8. března nová výstava v Muzeu moderního umění.

„Inge Kosková věnovala většinu svého života kresbě a postupně se propracovala mezi naše nejvýznamnější kreslíře. Žije a tvoří v Olomouci, kde má tento výtvarný projev velkou tradici, dokonce se dá mluvit o fenoménu olomoucké kresby. Ona sama pak patří k jeho nejvýznamnějším představitelům,“zdůrazňuje kurátor výstavy Ivo Binder.

Ve své tvorbě se zabývá několika náměty. Mezi ty, které ji oslovily hned na začátku umělecké kariéry, jsou příroda a její proměny. „Reflexe přírody nemůže na naší výstavě chybět. U kresby Inge Koskové je ale důležité říct, že dávno opustila její veristické zobrazení a spíš ji zajímá to, co v nás náměty vyvolávají. To je to podstatné na jejím výtvarném jazyku. Pro její kresbu je také příznačné neustálé směřování ke zjednodušení, k minimalistickému pojetí. Je to pro ni výrazový prostředek meditačních úvah o životě a věcech, se kterými se v něm setkáváme,“ objasňuje Ivo Binder.

Dalším velkým tématem v dílech Inge Koskové je lidské tělo, tělesnost a pohyb. „Tou prvotní inspirací byla dávná návštěva britského baletu v Olomouci, která ji velmi oslovila. Je to už vlastně několik desetiletí zpátky. Nicméně ten vjem z představení se stal podnětem celé řady figurálních kreseb,“ připomíná Binder.

„Ještě jedno směřování bych chtěl zdůraznit, a to její vztah k hudbě. Sama totiž hraje na klavír. A jako aktivní milovnice hudby se v kresbě věnovala také interpretaci hudebních děl,“ prozrazuje kurátor výstavy.

Průřez celoživotní tvorbou jedné z nejlepších českých kreslířek bude kromě výstavy v Muzeu moderního umění mapovat také podrobný katalog, který výstavu doprovodí.

VÝSTAVA: Inge Kosková | Kresby
VERNISÁŽ: 21. 3. 2018 | 18.30
TRVÁNÍ DO: 22. 7. 2018 
MÍSTO: Muzeum moderního umění Olomouc | Salon, Kabinet
KONCEPCE A KURÁTOR VÝSTAVY: Ivo Binder
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Tomáš Lampar
VÝSTAVNÍ GRAFIKA: Vladimír Vaca
INSTALACE: Filip Šindelář, Vlastimil Sedláček

Fotogalerie
Psaní

5. 4. 1985, pero, tuš

Lidé

16. 8. 1981, pero, tuš

Kresba

18. 3. 1989, pero, tuš

Krajina

4. 4. 1989, pero, tuš


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 30. 11. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies