NEWS: 25 11 2022 The TourStories digital mobile guide also offers you a free itinerary through the Museum of Modern Arts permanent exhibition, and with this app you can now win free tickets to all our exhibitions. 

NEWS: 25 11 2022

The TourStories digital mobile guide also offers you a free itinerary through the Museum of Modern Arts permanent exhibition, and with this app you can now win free tickets to all our exhibitions. Just become a fan of the TourStories Facebook page, answer the question correctly: Which artist and the author of the painting that makes up the photo in this post is one of the most distinctive artistic solitaires of the 1950s?

Digitální mobilní průvodce TourStories vám zdarma nabízí také trasu stálou expozicí Muzea moderního umění a právě s touto aplikací můžete nyní vyhrát i volné vstupenky do všech našich výstav. Stačí se jen stát fanouškem facebookové stránky TourStories, odpovědět správně na otázku: Který umělec a autor obrazu tvořící fotografii tohoto příspěvku patří mezi nejosobitější umělecké solitéry 50. let 20. století?