Duchovní osa Moravy

Máte rádi památky a umění? Nabízíme Vám ucelený návštěvnický program propojující Olomouc a Kroměříž, díky kterému se seznámíte s tisíciletým kulturním a duchovním vývojem podstatné části Moravy. Prohlédněte si za jednu vstupenku tři objekty, které jsou pomyslnou osou olomoucké arcidiecéze, tedy Arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum v Olomouci a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, a získáte kompletní obraz o významu a šíři aktivit spojených s působením církve na Moravě. Jednotlivé historické objekty a sbírky představují samy o sobě nejen úctyhodný souhrn architektur či uměleckých exponátů, ale jsou také „Bránou“ k poznání minulosti regionů a měst, krajiny a společenství, tradic a duchovních hodnot olomoucké arcidiecéze.

Arcibiskupský (dříve biskupský) palác v Olomouci je nejrozsáhlejším rezidenčním objektem v historickém jádru města Olomouce. V pořadí je již čtvrtou rezidencí olomouckých biskupů. Původní renesanční palác byl postaven biskupem Stanislavem Thurzem. Do barokní podoby jej nechal upravit biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna v druhé polovině 17. století. Svou dnešní podobu i výzdobu dostal palác po požáru roku 1904. V současné době je sídlem olomouckého arcibiskupa. Po důkladné rekonstrukci byl palác na jaře roku 2011 zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt.

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo založeno v roce 1997 jako součást Muzea umění Olomouc. Jedná se o první duchovně orientované muzeum v českých zemích. Od roku 1999 byla postupně pro potřeby muzea rekonstruována severní část někdejšího hradu – objekt kapitulního děkanství a jeho hospodářský dvůr. Do rezidence olomouckých kapitulních děkanů, která tvoří jádro muzea, bylo v průběhu staletí včleněno několik původně samostatných objektů od raného středověku po 19. století. Samostatnou kapitolou je objekt Zdíkova paláce – tedy paláce moravských biskupů s ambitem a kapitulním domem, který byl pravděpodobně vybudovaný mezi lety 1139–1141 v sousedství baziliky sv. Václava. Románský palác byl po požáru v druhé polovině 13. století doplněn o gotickou křížovou chodbu a rajský dvůr.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži právem patří k nejvýznamnějším zámeckým komplexům v českých zemích. Jeho historie je neodmyslitelně spjata s působením olomouckých biskupů a arcibiskupů. Především pak s jejich duchovními, politickými, územněsprávními i uměleckými ambicemi. Pro tyto účely byl postupně upravován od středověkého sídla, přes renesanční zámek k baroknímu komplexu opevněného paláce s dvěma okrasnými zahradami – Květnou a Podzámeckou zahradou. K největšímu rozkvětu došlo za episkopátu biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna. Na tyto snahy poté navázala celá řada dalších osobností z řad olomouckých biskupů a arcibiskupů. Dnes je ve správě Národního památkového ústavu, který zajišťuje jeho obnovu a péči a také zpřístupňuje jednotlivé objekty, prohlídkové trasy a expozice.

CENÍK SPOLEČNÉ VSTUPENKY

MALÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC (v neděli zavřeno)
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

základní vstupné 100 Kč
snížené vstupné 50 Kč (studenti, senioři)
rodinné vstupné 230 Kč

Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu dvou dnů.

VELKÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC (v neděli zavřeno)
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI

základní vstupné 180 Kč
snížené vstupné 120 Kč(studenti, senioři)
rodinné vstupné 420 Kč

Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu jednoho kalendářního roku.

UPOZORNĚNÍ: v neděli je Arcibiskupský palác Olomouc uzavřen.

Partneři:

     

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Středa | 12. 5. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016