Doprovodný program k výstavě Jozef Jankovič | Plynutí času

DOPROVODNÝ PROGRAM | JOZEF JANKOVIČ | PLYNUTÍ ČASU

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY 

NE | 15.  10.  2017 | 15.00 HODIN 

ST | 1.  11.  2017 | 18.00 HODIN 

ST | 22.  11.  2017 | 16.00 HODIN 

NE | 21.  1.  2018 | 15.00 HODIN

ST | 21.  2.  2018 | 16.30 HODIN 

PÁ | 9.  3.  2018 | 17.00 HODIN + FINISSAGE 

Výstavou provede její kurátorka Olga Staníková. 

NEBOJ SE VYKROČIT DO TMY
komentovaná prohlídka pro seniory doplněná animačním programem 

ÚT | 24. 10. 2017 | 11:00 HODIN 

ÚT | 7. 11. 2017 | 11:00 HODIN 

Výstavou provede lektor muzea David Hrbek. 

JUKEBOX 
zážitková komentovaná prohlídka pro veřejnost 

SO | 2. 12. 2017 | 16:00 HODIN 

Výstavou provede lektor muzea David Hrbek.

 

PŘEDNÁŠKY

ST | 6.  12.  2017 | 18.00 HODIN 

Katarína Bajcurová | Přeměny těla a tělesnosti v tvorbě Jozefa Jankoviče 

Katarína Bajcurová se specializuje na problematiku slovenského moderního malířství a sochařství, klasickou modernu i současné umění druhé poloviny 20. století. Jako kurátorka Slovenské národní galerie spolupracovala na přípravě Jankovičovy rozsáhlé retrospektivní výstavy v roce 1997 i autorovy monografie, kde zmapovala 80. a 90. léta a jeho návrat k sochařské tvorbě a monumentálním realizacím. Po přednášce bude následovat prohlídka výstavy s rozšiřujícím komentářem Kataríny Bajcurové k vybraným dílům Jozefa Jankoviče. 

ST | 31.  1.  2018 | 16.00 HODIN 

Peter Michalovič | Logika výtvarné tvorby Jozefa Jankoviče 

Filosof a estetik Peter Michalovič působící na FF Univerzity Komenského v Bratislavě připravil jako kurátor řadu výstav Jozefa Jankoviče. Zároveň je podepsán pod Jankovičovou spoluprací se sklářským výtvarníkem Palem Machem, kterou inicioval v roce 2012.  Po přednášce bude následovat diskuze Petera Michaloviče s Palem Machem o tvůrčích záměrech a výsledcích jejich dialogu se sklem.

 

PREZENTACE 

NE | 25.  2.  2018 | 15.00 HODIN 

Eva Masaryková | Resculpture.sk 

Občanské sdružení Resculpture.sk sdružuje absolventy vysokých uměleckých škol na Slovensku za posledních 15–20 let v oborech socha – objekt – instalace se zaměřením na konceptuální tvorbu, figurální tvorbu, sochařství v rámci sympózií, sochu v architektuře anebo na komorní objekty s přesahem k designu. O jejich společným aktivitách za několik uplynulých let pohovoří jedna ze zakladatelek sdružení Eva Masaryková, absolventka ateliéru Socha a prostor profesora Jozefa Jankoviče na VŠVU v Bratislavě a odborná asistentka Katedry sochařství na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici s dalšími přizvanými členy ze sdružení. Po prezentaci bude následovat diskuze s pozvanými hosty ze sdružení a společná prohlídka výstavy. 

 

WORKSHOPY 

SO – NE | 4. – 5. 11. 2017 | 11 – 17 HODIN | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | VSTUPNÉ 100 KČ 

Adéla Součková | Plynutí času workshop pro dospělé 

Dvoudenní workshop současné mladé umělkyně, který bude probíhat na základě kresebně výzkumných zadání a diskuze a specifickým způsobem bude pracovat s vystavenými díly. Cílem workshopu je narušení nebo znejistění zaběhlých způsobů vnímání kresby, které by mělo či mohlo vést k nalezení způsobů nových. 

Kapacita omezená! Rezervace, informace: Michaela Soukupová | soukupova@muo.cz |tel: 585 514 299 

SO | 9. 12. 2017| 11 – 17 HODIN | DIVADLO HUDBY OLOMOUC | VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 100 KČ, DĚTI 50 KČ

Ondřej Ševčík | Světelná kresba ve virtuálním prostoru kresebný workshop pro dospělé i děti 

Ondřej Ševčík, absolvent animace na pražské FAMU, se v rámci své výtvarné platformy Primal Ritual už 14 let věnuje výzkumu přírodního fenoménu VIS (modifikovaná optická zpětná vazba). Na tom principu je založen originální nástroj EvoluCOM. Pomocí něj lze tvořit bohaté variace abstraktních vizuálních struktur, které připomínají různé přírodní útvary (buňky, rostliny, mraky, plameny atd.) Účastníci budou reagovat na vystavená díla během interaktivní akce se systémem EvoluCOM. Workshop proběhne v částečné tmě a účastníci budou kreslit v prostoru různými světelnými zdroji. Účastníci workshopu si odnesou krátké video a statické obrázky. 

Kapacita omezená! Rezervace, informace: Michaela Soukupová | soukupova@muo.cz | tel: 585 514 299

SO | 27. 1. 2018 | 11 – 15 HODIN | DIVADLO HUDBY OLOMOUC | VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 100 KČ, DĚTI ZDARMA

Světelná kresba | Pohybový workshop pohybový workshop pro dospělé i děti 

Obsahem workshopu bude krátká komentovaná prohlídka a kresba světlem ve tmě. Účastníci se pokusí reagovat na vystavená díla pohybem těla a kresbou různých světelných zdrojů, kterou zachytí fotografka Muzea umění Olomouc Tereza Hrubá na dlouhou expozici. Výstupem budou neobvyklé fotografie. 

Kapacita omezená! Rezervace, informace: Michaela Soukupová | soukupova@muo.cz |tel: 585 514 299

SO | 24. 2. 2018 | 11 – 15 HODIN | MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC | VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 100 KČ, DĚTI ZDARMA

Eva Masaryková a Ľuba Sajkalová Tvoříme tělem / Vztahové reliéfy rodinný sochařský workshop 

Workshop povede absolventka ateliéru Josefa Jankoviče Socha a prostor Eva Masaryková s Ľubou Sajkalovou, která absolvovala ateliér Volného textilu. Účastníci si vyzkouší tvorbu velkoplošných papírových figur, které budou vytvářet vlastním tělem. Náplní tvůrčí dílny bude vyjádření aktuálního psychického rozpoložení jednotlivých aktérů a jejich vztahů prostřednictvím hravých deformací sebe sama. Pomocí vrstvení a překládání papírových hmot si účastníci vytvoří velkoformátový figurální reliéf, který barevně pojednají. 

Kapacita omezená! Rezervace, informace: Michaela Soukupová | soukupova@muo.cz | tel: 585 514 299 

 

ANIMACE

24. 10. 2017 – 9. 3. 2018 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ 

CHAOS A ŘÁD | ANIMAČNÍ PROGRAM PRO MŠ A 1. TŘÍDU ZŠ 

V zážitkovém programu si děti prožijí chaos i řád prostřednictvím pohybových a výtvarných etud ve vyznačeném galerijním prostoru a dozvědí se, co je to reliéf. Společně oživí a rozveselí panáčky, kteří se na reliéfech nacházejí, a najdou pro ně místo v připraveném velkém formátu. Program rozvíjí emocionální a prosociální cítění, vzájemný respekt a spolupráci. 

Délka programu: 60 minut. Lektorka: Michaela Soukupová 585 514 299 | soukupova@muo.cz 

24. 10. 2017 – 9. 3. 2018 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ 

PROMĚNA | ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 1. ST. ZŠ 

Co se skrývá uvnitř soch? Jak prostředí ovlivňuje vzhled a proč se nám nějaká bytost líbí nebo nelíbí? I na tyto otázky budeme s dětmi hledat odpovědi v galerijní animaci zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí. Zajímat nás budou také deformace a proměny těla jako reakce na různé společenské vlivy a události, které mohou člověka formovat či deformovat zevnitř. Výstupem bude umělecká instalace. Délka programu: 90 minut. Lektorka: Michaela Soukupová 585 514 299 | soukupova@muo.cz 

24. 10. – 22. 12. 2017 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ 

POSVIŤ SI A OHNI TĚLO | ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 2. ST. ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY 

Animační program vychází z reprezentativní průřezové expozice, která je charakterizovaná silným existenciálním a tísnivým pocitem z vystavených exponátů. Ty jsou místy odlehčeny nadsázkou, ironií a až groteskním autorským gestem. K vyznění výstavy přispívá speciální nasvícení výstavy, které bude jedním z několika východisek k animačnímu programu, jenž bude tentokrát více než jindy zaměřen zážitkově. A to především aktivitami, které v celé své škále budou maximálně využívat aktivní zóny v expozici. Společně s účastníky programu budeme hledat nové možnosti nasvětlení exponátů a zkoumat, zda a jak se mění jejich emocionální účinek na diváka. Součástí programu bude také výtvarná intervence, tedy tvůrčí reakce jednotlivých účastníků na vystavená díla, která se v závěru programu stanou na chvíli součástí expozice. Výtvarnou činnost doplní dramatické i jiné aktivizační etudy. 

Délka programu: 90 minut. Lektor: David Hrbek 585 514 213 | hrbek@muo.cz

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Čtvrtek | 2. 12. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

15 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016