Výzkum

Central European Art Database (CEAD)

Tato databáze mapuje středoevropské umění 20. století. Soustředí se na konkrétní osobnosti, díla, instituce, tematické okruhy, tvůrčí i pojmové skupiny a události, které dokumentuje, interpretuje a dále zprostředkovává svým uživatelům. Jeho těžištěm je období mezi lety 1945 a 1989 s přesahy do první poloviny 20. století a do současného umění.

Cílem CEAD (www.cead.space) je hledání a prověřování tzv. vnitřních vlastností střední Evropy. Ty odvozuje a ilustruje konkrétními mikropříběhy ze života a díla umělců, tj. prostřednictvím kulturně-společenských vazeb vznikajících a existujících na pozadí velkých historických událostí moderní doby. Databáze umožňuje to, co běžný galerijní prostor jen velice těžko – je prostředím, do kterého může uživatel vstupovat samostatně a nahlížet daný prostor ze své vlastní perspektivy. K dispozici má archivní a dokumentační materiál, příruční knihovnu, obecnou časovou osu, systém klíčových slov a také výběrovou audio- a video-databázi.

Prostředí CEAD je interaktivní, jeho cílem je motivovat uživatele k samostatnému a kritickému přemýšlení.

Akvizice pro SEFO

Muzeum umění Olomouc se stará o bezmála 200 tisíc uměleckých děl, což jej řadí k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Odborně pečujeme o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až po současnou výtvarnou kulturu. Moderní a současné umění je samotnou podstatou našich kmenových sbírek. Po celou dobu existence muzea usilujeme o doplnění sbírkových souborů o díla významných autorů střední Evropy z poválečného období.

K rozšiřování fondů po roce 2000 přispělo pořádání významných mezinárodních výstav, představujících tvorbu významných uměleckých osobností z Maďarska, Polska a Slovenska. Díky úspěšné spolupráci s partnerskými institucemi a také přípravě reprezentativních publikací získalo muzeum renomé fundovaného a spolehlivého partnera, a tak mohlo soustředěně vytvářet síť spolupracovníků – institucí i uměleckých historiků. Ti sehráli důležitou roli nejen při výběru konkrétních akvizic, ale zejména nám pomohli „otevřít dveře“ ateliérů umělců pro náš průzkum a osobní jednání. Výběr děl do sbírky SEFO se přitom řídí snahou získávat to nejlepší ze středoevropských uměleckých děl po roce 1945.

Upřednostňujeme pochopitelně cestu přímého nákupu od autorů. Je to cesta sice složitá a náročná, ale máme jistotu, že do státních sbírek získáváme nezpochybnitelné originály. Právě díky mnohaletým osobním a leckdy přátelským vazbám se daří naplňovat koncepci sbírkového fondu SEFO, a to i přesto, že finanční podmínky pro soustavnou akviziční činnost ve sbírkotvorných institucích nejsou optimální.

K nejvýznamnějším autorům SEFO, jejichž díla jsou zastoupena v nejprestižnějších sbírkách Evropy a USA, patří bezesporu Victor Vasarely a Magdaléna Abakanowicz.

Kromě toho obohatily sbírku MUO další umělecká díla od desítek autorů evropského významu: Juraj Bartusz (SK), Imre Bak (HU), Dóra Maurer (HU), Milan Bočkay (SK), Zdeněk Sýkora (CZ), Milan Knížák (CZ), Václav Cigler (CZ), Sándor Pinczehelyi (HU), Dezider Tóth (SK), Endre Tót (HU), Otis Laubert (SK), Jana Želibská (CZ), Rudolf Fila (SK), Jerzy Ryszard Zielinski (PL), Eva Kmentová (CZ), Adriena Šimotová (CZ), Włodzimierz Pawlak (PL), László Fehér (HU), Laco Teren (SK) a další.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 4. 10. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies