Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Výstava O městě, krajině, umění bojuje o cenu Památky děkují

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

O vítězi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost. Cenu získává počin, který zvítězí v on-line hlasování.

Online hlasování Památky děkují probíhá od 16. června do 30. září 2021.

AKTUALITA | 21. 6. 2021

Výstava Pavla Zatloukala O městě, krajině, umění | Olomouc 1919–1989 a kniha Meditace o městě, krajině, umění | Olomouc 1919–1989 se ucházejí o jedno z ocenění udílených v rámci ceny Patrimonium pro futuro – Památky děkují. O jejím držiteli rozhodne v online hlasování veřejnost. Hlasovat můžete ZDE!

Výstava i kniha se věnují shodnému tématu: urbanistickému, architektonickému a výtvarnému dění v Olomouci v letech 1919 až 1989. Soustřeďují se na širší městský celek s jeho krajinným rámcem a souvisejícími přesahy do vzdálenějšího okolí. 

Toto komplexní pojetí otevřelo řadu námětů, které byly na výstavě rozděleny do sedmi základních tematických kapitol, v knize pak do sedmi časově vymezených rámců. Materiálově pestrá expozice zahrnula výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie), původní architektonické a urbanistické plány i modely. Kniha pak tento rámec rozšiřuje o další výtvarná díla i jednotlivosti uměleckého a kulturního vývoje.

Pro české prostředí dosud poměrně neobvyklou součástí výstavy i knihy je problematika vztahu Olomoučanů ke kulturnímu dědictví a přírodě, respektive příměstské krajině. Téma kulturně-historického (stavebního, architektonického a urbanistického) dědictví a památkové péče v Olomouci bylo na výstavě prezentováno samostatným oddílem, postihujícím základní tendence i významné mezníky ve vývoji zdejší památkové péče. Publikaci pak můžeme považovat za první syntetickou práci věnující se dějinám památkové péče v Olomouci, byť je toto téma pouze součástí – avšak podstatnou – širšího celku. Integrace tématu památkové péče přímo do výstavy je poté třeba hodnotit jako svým způsobem ojedinělou záležitost, nemající ve výstavní činnosti domácích muzeálních a galerijních institucí prozatím příliš analogií.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 22. 9. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies