Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

MUO uspořádá konferenci o digitalizaci

Kapacita sálu je omezena. 
V případě zájmu prosíme
o registraci na emailu: fajtlova@muo.cz 

AKTUALITA: 14 08 2023

Muzeum umění Olomouc je už od roku 2021 zapojeno do mezinárodního projektu Nahráno-Otevřeno, který se zabývá digitalizaci a jejím následným využitím v práci s veřejnosti. Projekt 11. října završí konference Nahráno – Otevřeno. Digitalizace v paměťových institucích v praxi na kterou jste srdečně zváni.

„Závěrečná konference se zaměří na sdílení příkladů dobré i špatné praxe z oblasti digitalizace sbírkových předmětů na papíře a také jejich následné prezentace veřejnosti. Jednotlivé příspěvky tak obsáhnou širokou škálu témat. Soustředíme se jak na fázi přípravy muzea či galerie na digitalizaci, tak na samotnou realizaci projektu v rámci běžného chodu instituce. Účastníky konference seznámíme nejen s technickým budováním digitalizační linky (hardware, software), ale i s konzervátorsko-restaurátorskou přípravou sbírkových předmětů pro digitalizaci. Velkou pozornost soustředíme také na nastavení workflow procesu digitalizace, kterou představíme ze dvou úhlu pohledu: 1. interní digitalizace ve spolupráci s knihovnou; 2. spolupráce s externí firmou (digitalizace jako služba),“ říká pořadatelka konference Kateřina Fajtlová. 

Nedílnou součástí programu bude i problematika dlouhodobé archivace digitálních dokumentů a jejich prezentace veřejnosti. Pracovníci muzea umění Olomouc představí edukační aktivity spojené s digitalizáty včetně nástroje INDIHU Exhibition, kreativního nástroje pro tvorbu virtuálních výstav. 

„Dále otevřeme k diskuzi problematiku správy tzv. digital born dokumentů, tedy předmětů, které nejčastěji spadají do sbírek nových médií a neopomeneme ani téma strojové učení v digitálních knihovnách,“ dodává Fajtlová.

Mezinárodní projekt Nahráno - Otevřeno (2021 - 2024), který je financován prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 – 202 v rámci programu Kultura, si klade za cíl zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 4. 10. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies