Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Díla Václava Ciglera a Michala Motyčky rozzáří Kroměříž

AKTUALITA | 13. 6. 2019 

Setkání s Václavem Ciglerem

Kdo dnes v 15 hodin dorazí před Květnou zahradu, tak se může těšit na osobní setkání s autorem unikátní intervence, legendou české výtvarné scény Václavem Ciglerem a samozřejmě nebude chybět ani komentovaná prohlídka. Takže nezapomeňte v 15 hodin u vstupu do zahrady. 

V obrazárně Arcibiskupského zámku a v Květné zahradě v Kroměříži začíná ve čtvrtek 13. června výstava výtvarných intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky nazvaná Zvnějšnění. Navazuje na dvě aktuální výstavy, které připravili Michal Motyčka s Janou Šindelovou v Muzeu umění Olomouc – rozsáhlou přehlídku kreseb Václava Ciglera v Muzeu moderního umění a instalaci Světlem v Arcidiecézním muzeu. 

Hlavním tématem uměleckých intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky je VNÍMÁNÍ, které má vždy prostorovou a časovou dimenzi a vždy souvisí s pohybem. Autoři nabízejí návštěvníkovi novou vizuální zkušenost, zážitek z výstavy ve smyslu setkání v události, jako vztah vytvořený mezi člověkem a místem. Divák se stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí. Slovy Václava Ciglera: Umění je nikdy nekončícím procesem poznání“ – včetně sebepoznávání. Název uměleckých intervencí Zvnějšnění můžeme vysvětlit jako zviditelnění nového obsahu v dané situaci. Obracíme pozornost diváka k tomu, co forma skrývá, pomocí hry s minimálními prostředky – voda, vítr, zvuk či povrch zrcadla – ztělesňujeme či ztvárňujeme její vnější tvar a funkci. Přeneseně v sociologickém smyslu je Zvnějšnění charakterizováno jako proces, při kterém se člověk stává závislým na prostředí, které si sám utvořil. V případě této výstavy autoři výtvarně vstupují do obrazárny Arcidiecézního zámku a Květné zahrady, kde ozvláštňují současnými vizuálními prostředky unikátní historické prostředí inspirativního díla nejvýznamnějšího barokního biskupa olomoucké diecéze Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 

Václav Cigler (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem. 

Fotogalerie
Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Instalace nazvaná Obraz obrazu se snaží připravit pro diváka prostředí vymezující jedinečnost obrazu vůči rozsahu a množství dalších podnětů, zaměřuje divákovo soustředění zpětně na prvotní podněty skutečného malíře Tiziana. 

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Instalace nazvaná Obraz obrazu se snaží připravit pro diváka prostředí vymezující jedinečnost obrazu vůči rozsahu a množství dalších podnětů, zaměřuje divákovo soustředění zpětně na prvotní podněty skutečného malíře Tiziana. 

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Jednoduché objekty, jeden prohnutý a druhý vypouklý, reprezentující současné sochařství, vstřebávají do sebe obrazy okolí i návštěvníka a vytvářejí kopie vnějších podnětů, které se nám zdají reálnější, než ve skutečnosti jsou.

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Jednoduché objekty, jeden prohnutý a druhý vypouklý, reprezentující současné sochařství, vstřebávají do sebe obrazy okolí i návštěvníka a vytvářejí kopie vnějších podnětů, které se nám zdají reálnější, než ve skutečnosti jsou.

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Instalace nazvaná Nekonečno reaguje na řád a geniální kompozici stavby 244 metrů dlouhé kolonády pomocí dvou velkoformátových zrcadel vizuálně přenáší perspektivní řazení sloupů, nik a kleneb do jednoho bodu  – ideálního úběžníku – jak ho známe z výtvarných projevů. 

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Instalace nazvaná Nekonečno reaguje na řád a geniální kompozici stavby 244 metrů dlouhé kolonády pomocí dvou velkoformátových zrcadel vizuálně přenáší perspektivní řazení sloupů, nik a kleneb do jednoho bodu  – ideálního úběžníku – jak ho známe z výtvarných projevů. 

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Instalace v podobě přerušené lávky umístěné na ose zahrady, která vychází ze dvou směrů vodní plochy a umožňuje návštěvníkům procházet se po vodní hladině, přesahuje prožívání a vnímání světelných a prostorových událostí v krajině ještě touhou někoho potkat, třeba náhodně na druhém konci. 

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Václav Cigler / Michal Motyčka: Dvě kruhové odrazné plochy III

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění

Objekty ve tvaru diamantu umístěné na vyvýšeném místě svým vysoce zrcadlovým povrchem reflektují pohyb návštěvníků, oblohu a okolí parku. 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Neděle | 1. 10. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies