Můžete si koupit

Architektura v procesu. Zrání, hledání, odhodlání, zápas, snění

Přejít do e-shopu

Architektura v procesu

DOPROVODNÝ PROGRAM

Čtvrtek 1. 12. v 16.30
Muzeum moderního umění
Komentovaná prohlídka výstavy Architektura v procesu
Projděte s našimi kurátorkami Klárou Jeništovou a Martinou Mertovou složitou cestou formování architektonické myšlenky od prvotních skic a modelů až k hotovému dílu.  

Čtvrtek 8. 12. v 18.00
Muzeum moderního umění
ReVize Olomouc 11: Plánování města
Moderovaná diskuse s novým náměstkem primátora pro strategický rozvoj Tomášem Pejpkem, vedoucí útvaru hlavního architekta Janou Křenkovou a hostem z Ostravy Ondřejem Vysloužilem – ředitelem Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA Ostrava). 

24 11 2022 - 12 03 2023

Muzeum moderního umění: Salon, Kabinet

Výstava „Architektura v procesu“ je sondou do práce a komplexního uvažování architekta. Zkoumá, co všechno stojí za finální podobou staveb, jaké kroky k nim vedou a jak architekti ztvárňují svoje trojrozměrné myšlenky. Muzeum umění Olomouc v tematickém výběru představuje až do 12. 3. 2023 to nejlepší ze sbírky architektury, jež se od konce 70. let minulého století rozrostla do dnešních dnů na úctyhodných dvaadvacet tisíc položek.

„K nalezení kurátorského klíče k výstavě nás inspiroval právě proces utváření sbírky plné skic, výkresů a modelů, v němž je sama architektura nahlížena v procesu svého vzniku. Návštěvníky seznámíme se všemi kroky hledání ideálního řešení architektonických úloh a se zráním architektonické tvorby obecně. Budou s námi stopovat prvotní impulzy školního drilu, upevňování vlastního rukopisu, osobní nasazení nebo praxi ztíženou dobovými podmínkami,“ vysvětluje kurátorka Klára Jeništová.

Na výstavě jsou výkresy, modely a promítání realizovaných projektů i neuskutečněných vizí, a to od renomovaných, ale i zcela zapomenutých architektů. Výběr exponátů ze sbírek MUO protíná časovou osu od 19. století až po současnost. „Návštěvníci se setkají s díly slavných jmen: Jana Kotěry, Lubomíra a Čestmíra Šlapetových, Aleny Šrámkové, manželů Machoninových, Václava Aulického, ale i s pracemi mladších tvůrců, například z architektonického studia Malý Chmel. Součástí expozice je však také čerstvá diplomová práce z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové,“ upřesňuje spoluautorka výstavy Martina Mertová.

Ne vždy je hlavním kritériem kvalita exponátů ‒ někdy slouží spíše jako ilustrace sledovaného fenoménu. „Jako příklad mohu uvést různá stádia hledání a skicování staveb nebo třeba změnu projektu pod tlakem estetických norem s příchodem socialistického realismu. Některé exponáty se zároveň dotýkají muzea jako sbírkotvorné a edukační instituce – mají nastolovat otázky, co vše ještě má či nemá cenu chránit. A také jak působit na veřejnost, aby viděla i jiné souvislosti a krásu tam, kde by ji nehledala, a oprostila se od zjednodušujících hodnotících kategorií: líbí – nelíbí,“ doplňuje Klára Jeništová. 

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ UPROSTŘED MUZEA

Část výstavy bude věnována ryze současné tvorbě. „Abychom lidem lépe přiblížili dnešní praxi, v expozici se zabydlí reálná architektonická kancelář. Věříme, že i diváky zaujme proměna přístupů v pracovním procesu architektů,“ říká Martina Mertová. „Na základě otevřené výzvy jsme vybrali architektonické studio Amulet s architekty Petrem Burešem, Alžbětou Žabovou a Janem Skočkem. Budou pracovat jednak na vlastních projektech, jednak na přípravě architektonického řešení muzejní výstavy plastiky, která se uskuteční v roce 2023. Lidé tedy budou moci s architekty komunikovat a sledovat jejich práci v procesu vzniku,“ láká návštěvníky Martina Mertová. 

Výstavu doprovází sedmdesátistránkový katalog, v němž je přetištěna většina vystavených prací. Kromě kapitol členěných ve shodě s libretem výstavy seznamuje zájemce s historií i koncepcí olomoucké sbírky architektury, která patří vedle Národní galerie, Národního technického muzea a Muzea města Brna k těm největším, o něž čeští muzejníci pečují. „Dlouhodobým úsilím Muzea umění Olomouc je osvěta na poli urbanismu, architektury a památkové péče. Věříme, že i tato výstava má potenciál oslovit širokou veřejnost včetně dětských návštěvníků, pro které naši lektoři chystají zajímavý doprovodný program,“ uzavírá Klára Jeništová.

VÝSTAVA: Architektura v procesu
VERNISÁŽ: 24 11 2022 v 18:30
TRVÁNÍ: do 12 03 2023
MÍSTO: Muzeum moderního umění – Salon, Kabinet 
KURÁTORKY: Klára Jeništová, Martina Mertová
GRAFIKA: Vladimír Vaca
PŘEKLAD: Simon Gill
FOTOGRAFIE: Zdeněk Sodoma, ateliér Malý Chmel, Eva Kvaššayová 
RESTAUROVÁNÍ: Veronika Klimszová, Anežka Jadlovská
INSTALACE VÝSTAVY: Daniel Opletal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář 
PROPAGACE: Lukáš Horák, Tomáš Kasal
DOPROVODNÉ PROGRAMY: David Hrbek, Denisa Tessenyi
AUDIOVIZE: Tomáš Jurníček

Fotogalerie
Alena Šrámková

skica pro soutěžní návrh rezidence českého velvyslance v Budapešti, Maďarsko – pohled, 1995

Alena Šrámková

skica pro soutěžní návrh na most v Přerově, 2003

Studio Malý Chmel

RD Radíkov, 2020

Carl Osolsobie

studie šnekového schodiště, 20. léta 19. století

Carl Osolsobie

cvičení z perspektivy, mezi 1811–1824

Václav Aulický – Jan Fišer – Jiří Eisenreich – Jindřich Malátek

Transitní ústředna Pardubice – axonometrie, 1978

Václav Králíček

návrh přestavby Žižkova – obytná buňka (diplomní projekt), 1970

Michal Sborwitz

studie využití tř. Čs. armády, Kladno – centrum, 1987


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 28. 11. 2022

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies