Rozlomená doba | Mezi úzkostí a slastí

Zrod soudobého Středoevropana 1908–1928

20. 9. 2018 - 27. 1. 2019
Muzeum moderního umění Olomouc | Trojlodí, Salon, Kabinet

Rok 1918 přinesl zásadní zlom v uspořádání oblasti, příležitostně nazývané „střední Evropa“. Rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918 a vznik nových státních útvarů se podstatně dotkl vnějšího i vnitřního života jeho obyvatel a odrazil se také ve výtvarném umění: ovlivnil komunikaci umělců, zasáhl do jejich lidských a politických postojů, podílel se na proměně námětů a zrodu nových formálních přístupů.

Výstava Rozlomená doba se zaměří na zdroje a projevy této dramatické proměny v období zahrnujícím závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska a úvodní desetiletí nástupnických států. Přihlédne k dění v Berlíně, kde mnoho umělců nalezlo výstavní a publikační možnosti, a v Paříži, která pro ně stále zůstávala „městem světla“ a v níž mnozí autoři delší dobu žili nebo z jejích podnětů čerpali inspiraci. Uvnitř proměňujícího se společenského dění v Rakousku-Uhersku a následně v Československu, Maďarsku, Rakousku, Polsku a Jugoslávii se rozestřela hustá síť kontaktů, vytvářená samotnými umělci. Propojovala jednotlivá ohniska moderního umění, jako byla Vídeň, Budapešť, Praha, Krakov, Košice, Lublaň, Záhřeb, Bělehrad, Lvov, Bukurešť, Novi Sad. Spolupráce se uskutečňovala prostřednictvím putovních výstav, nejrůznějších časopisů,

Jádrem výstavy bude sledování proměny lidské individuality, do níž prudce zasáhla první světová válka. Na počátku stál vyhraněný jedinec, zpochybňující hranice svého světa, na konci se objevila umělá bytost, jejímž cílem bylo přeživšího člověka nahradit a vytlačit. Ostré protiklady vymezují rámec období 1908–1928 a vytvářejí dynamické pole pro nejrůznější umělecké, výrazně odstupňované přístupy, jimiž pronikají bez ohledu na směry, skupiny, hnutí či styly. Ovlivňovaly každodenní život člověka, který se zprvu propadal do svého bezedného nitra, kdežto později se obával typizovaného standardu, který z něj udělal pouze mechanizovanou loutku. bohaté vzájemné korespondence, cest jednotlivých autorů a někdy jejich nucené emigrace do zahraničí.

Zrod soudobého Středoevropana zasáhl jeho tři hlavní mohutnosti, vycházející z odkazu filosofické reflexe novověku – vztah k tělu, duši a duchu, jež v rozpětí dvaceti let prošly zřetelnou proměnou. Každá z nich se výrazně promítala v uměleckých dílech, díky nimž lze zpětně usuzovat na způsob, jak vnímal autor sám sebe, a rozpoznat, kde nacházel své jistoty a kde naopak prohluboval své pochybnosti, co mu bylo blízké a s čím se konfrontoval. Umělecká díla se tak stala mnohovýznamovými průsečíky, na něž se nemuselo pohlížet jen z úhlu jejich stylové či směrové příslušnosti nebo jejich významu ve vývoji umění.

Muzeum umění Olomouc, Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Galerie města Bratislavy a Janus Pannonius Muzeum Pécs v projektu Rozlomená doba. Mezi úzkostí a slastí: zrod soudobého Středoevropana 1908–1928 mapují podmínky a specifika vedoucí ke vzniku moderního umění v jednotlivých nástupnických zemích Rakouska-Uherska. Hlavní pobídkou vzniku projektu bylo vědomí stále trvající izolovanosti vlastních dějin umění od středoevropského kontextu a bytostná potřeba poznat kulturní dějiny v jednotlivých státech středoevropského teritoria jako základní podmínky hlubšího porozumění dějinám vlastním. Výstava Rozlomená doba bude v letech 2018 – 2020 představena v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Její součástí bude objevná monografická publikace mezinárodního kolektivu historiků umění ve čtyřech jazykových mutacích mapující v středoevropském kontextu období mezi léty 1908–1928. Nakladatelem knihy bude, ve spolupráci se zúčastněnými institucemi, Arbor vitae societas.

Slavnostní koncert bude řídit dirigent světového jména - Krzysztof Penderecki

Výstavu Rozlomená doba zahájí koncert krakovské filharmonie pod taktovkou jednoho z nejvýraznějších představitelů hudební avantgardy druhé poloviny 20. století, kterým je polský skladatel a dirigent Krzysztof Penderecki. Ředitel MUO Michal Soukup jednal s ředitelem krakovské filharmonie Bogdanem Toszou a sbormistryní Teresou Majka-Pacanek o podmínkách vystoupení, které se bude konat v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné. "Jsou to nádherné prostory," uvedla Majka-Pacanek. "Pan Pendercki bude nadšený," doplnila na adresu světoznámého dirigenta, pro něhož bude vystoupení svým způsobem oslavou letošních pětaosmdesátin. Tento koncert zároveň zahájí Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci. 

VÝSTAVA
Hlavní pořadatel: Muzeum umění Olomouc
Autor koncepce: Karel Srp (Česká republika)
Spolupráce: Lenka Bydžovská (Česká republika), Zsófia Kiss-Szemán (Slovensko), Monika Rydiger (Polsko), Éva Forgács (Maďarsko), György Várkonyi (Maďarsko), Steffen Eigl (Německo)
Koordinace projektu: Šárka Belšíková, Anežka Šimková
Spolupořadatelé: Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Galéria mesta Bratislavy, Janus Pannonius Múzeum Pécs
Podpora projektu: Evropská unie | V 4 | Vlády a ministerstva kultury participujících zemí
Výstava (250–300 exponátů):
Muzeum umění Olomouc (20. 9. 2018 – 27. 1. 2019)
Międzynarodowe centrum kultury, Kraków (5. 3. 2019 – 9. 6. 2019)
Galéria mesta Bratislavy (27. 6. 2019 – 30. 9. 2019)
Janus Pannonius Múzeum Pécs (29. 11. 2019 – 1. 4. 2020)

Fotogalerie
László Moholy-Nagy

LIS, olej, plátno, 1922, Kunsthaus Zürich

Sandor Bortnyik

20. století, olej, plátno, 1927, El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Madrid

Marianne (My) Ullmann

Tanečnice, kvaš, papír, 1923, Museen der Stadt Wien

Lajos Kassák

Obálka časopisu MA, č. 1–2, Vídeň, 1921–1922

Witkacy (S. I. Witkiewicz)

Pětinásobný portrét, fotografie, cca 1917, www.witkacy.org

Anton Jasusch

Žlutý mlýn, olej, plátno 1920–1921, Východoslovenská galéria v Košiciach

Władysław Strzemiński

Architektonická kompozice 6 b, olej, plátno, 1928, Muzeum Sztuki w Łodźi

Lajos Kassák

Obálka časopisu Der Sturm, č. 11, Berlín, 1922

László Moholy-Nagy

Obálka časopisu Zenit, č. 19/20, Zahřeb, 31. 1. 1923


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 20. 2. 2018

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016