Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018

Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie
14. 2. 2019 – 19. 5. 2019

Výstava věnovaná Křížové cestě z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě náleží do dramaturgické řady tzv. restaurátorských výstav Arcidiecézního muzea Olomouc. Ty si kladou za cíl představovat veřejnosti významná díla zejména staršího umění, která prošla aktuální restaurátorskou obnovou. Unikátní obrazový soubor čtrnácti zastavení Křížové cesty namaloval pro orlický kostel v roce 1759 vídeňský malíř Johann Wenzel Bergl (1719 – 1789), rodák ze Dvora Králové. Svou pozoruhodnou tvorbou byl spjat nejen s Rakouskem, ale částečně také s Moravou a rodnými východními Čechami, kam ze svého vídeňského ateliéru dodal hned tři obrazové soubory Křížových cest. Restaurování Křížové cesty z orlického kostela rehabilitovalo mimořádně expresivní rukopis malíře i výraznou barevnost. Na výstavě bude veřejnosti poprvé v úplnosti představen nejen soubor všech čtrnácti velkoformátových obrazů, ale také náročná práce restaurátorů, kteří se na obnově tohoto jedinečného díla podíleli.  

Kurátorka: Helena Zápalková
Odborná spolupráce: Petr Arijčuk
Restaurátoři: Šárka a Petr Bergerovi
Zapůjčitel: Římskokatolická farnost Letohrad

Fotogalerie
Ježíš se setkává se zarmoucenou matkou

Johann Wenzel Bergl, 1759, Orlice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ježíš poprvé padá pod křížem

Johann Wenzel Bergl, 1759, Orlice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pilátův soud

Johann Wenzel Bergl, 1759, Orlice, kostel Nanebevzetí Panny Marie.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 19. 11. 2018

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016