Můžete si koupit

Arcidiecézní muzeum Olomouc. Průvodce

Přejít do e-shopu

Ke slávě a chvále II

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC 

Arcidiecézní muzeum Olomouc vzniklo v roce 1998 jako společný projekt státu a církve s cílem navázat na duchovní a kulturní kořeny olomoucké arcidiecéze a vytvořit tak instituci srovnatelnou s obdobně zaměřenými muzei v Evropě. Slavnostně bylo veřejnosti otevřeno 1. června 2006 stálou expozicí s názvem Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě. 

Současné libreto expozice soustřeďuje vystavená díla do dvou základních okruhů, které představují na jedné straně vývojové aspekty umění olomoucké diecéze a na straně druhé fenomén sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů. Vedle těchto dvou základních linií je expozice doplněna také o menší tematické instalace, například Klenotnici, Kabinet textilu či Kabinet slonoviny. Vystavená umělecká díla pocházející z převážné části z církevního majetku, expozici doplňují významné sbírkové předměty z fondu starého umění Muzea umění Olomouc. Expozice byla od svého počátku koncipována jako více či méně proměnlivá. K dílčím obměnám exponátů docházelo v uplynulých letech nejen z důvodů ukončení zápůjční smlouvy, ale také díky postupnému odbornému zpracovávání památkového fondu diecéze. 

Desetiletý provoz muzea prověřil možnosti prezentace starého umění v historických prostorách i jeho edukační potenciál. Získané zkušenosti zúročíme při přípravě komplexní obměny expozice. Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a její obsahové výpovědi.

V expozici došlo k bezmála sto změnám, vystaveny jsou nové exponáty (například křídla gotického oltáře z Lubiny nebo donedávna neznámá socha Pašijového Krista barokního sochaře Ondřeje Zahnera). Expozicí Vás provede nový knižní Průvodce muzeem a rozšířili jsme i dosavadní nabídku edukačních pomůcek. Vedle dětského průvodce a kolekce výpravných samoobslužných listů plánujeme vytvoření aktivní návštěvnické zóny přímo v expozici.

Arcidiecézní muzeum Olomouc je jako jediná památka v České republice držitelem titulu Evropské dědictví.

Fotogalerie
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc

Pokladna

Kočárovna
Kočárovna
Kočárovna
Kočárovna
Pokladnice
Pokladnice
Nové sklepení
Okrouhlá věž
Nová síň
Nová síň
Nová síň
Křížová chodba
Kaple sv. Jana Křtitele
Kaple sv. Jana Křtitele
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Erbovní sál
Barokní sály
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Barbory
Obrazárna
Obrazárna
Obrazárna
Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 9.00 - 16.30

Neděle | 24. 9. 2017

Dnes je otevřeno ZDARMA


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

6 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016