Zlata Hálová: Laškovně o záchodech v Ethiopii

út | 5. 3. | 18.00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
ekologický večer, pořádá Sluňákov, o. p. s.

Vyprávění s promítáním fotografické dokumentace, jak lze na tématu WC uvidět vážné enviromentální problémy a běžný život žen i mužů v Africe.

PhDr. Zlata Hálová, CSc. vystudovala jednooborovou psychologii na MU v Brně. O 7 let později pak získala doktorát sociální psychologie na UK v Praze. A za dalších 7 let obhájila dizertační práci týkající se oblasti psychologie umění se zaměřením na estetické vnímání Městské prostředí (architektonický parter) dotvořený sochařskými díly. Po kratším působení na katedře psychologie MU Brno založila začátkem roku 1990 Psychocentrum. Jednu z prvních psychologických poraden s důrazem na prevenci psychických problémů – psychosomatiku a sebeuvědomění.

Z dlouholetého zájmu o ekologii vznikla přátelská spolupráce s belgickým krajinným architektem Holgerem Schröderem. Ten v letech 2006–2017 pracoval v Ethiopii na tématech zadržování vody v krajině a zabraňování erozi půdy. V jeho doprovodu podnikla v roce 2011 první cestu přes ethiopský kraj Amhara a v roce 2017 druhou cestu do kraje Tigray. Z těchto cest vznikla i sociálně psychologická fotografická dokumentace ethiopských WC. Dokresluje vážná pozorování, jak mohou být základní životní děje odlišné pro muže a ženy (termín gender je zde úmyslně nepoužit).

 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 10.00-17.00

Neděle | 12. 7. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016